Anlæg af have-stier

Som I kan se på de to billeder nedenfor, er jeg startet på at anlægge have-stierne. 

Efter gode råd fra jer (tak for det), har jeg valgt at lave stier af sten-mel. Det er let og billigt - henset til hvor mange meter, jeg skal bruge.

Tanken er jo, at grundniveauet i hele haven skal hæves med ca. 12-13 cm. af hensyn til vandstanden om vinteren. Jeg har derfor ikke tænkt mig at grave ud - men vil lægge 10 cm. stabil grus direkte oven på det nuværende underlag - vibrerer det - og herefter lægge 4-5 cm. sten-mel på. Det er altså meningen, at trækanterne stort set ikke ses til sidst - kun som en smal kant oppefra. 

Tror I, at det kan lade sig gøre på denne "snydemåde"? Uden at grave af, som man normalt ville gøre? 

Og inde i bedene, hvor der kommer ydeligere jord på - er det nok at løsne og vende græstørvene nedad? Vil det formulde af sig selv med 12-13 cm. jord over sig?  Jeg vil selvfølgelig jordforbedre mv., når jeg kommer dertil.

Jeg vil meget gerne høre jeres tanker.